O mně

Bc. Ivana Šimková, certifikovaná realitní makléřka

V realitním světě jsem začala pracovat před osmi lety a okamžitě jsem si reality velmi oblíbila. Od začátku svého podnikání si zakládám na profesionalitě, osobním přístupu a porozumění. Často mi klienti říkají, že cítí, jak mne moje práce baví. Během mého působení jsem se stala profesionálem na svém místě a jsem schopna svým klientům poradit při prodeji, pronájmu  a nákupu nemovitosti. Poradím si výběrem vhodného kupujícího nebo nájemce. Svým klientům naslouchám a dbám na jejich zájmy dobře prodat či pronajmout. Odměnou je mi pak jejich důvěra a mnohdy i dlouholeté vztahy a velmi často i přátelství. Těchto vazeb si ve svém podnikání cením nejvíce. Pokud mne klient doporučí svým známým nebo kolegům, jsem ráda, to je mou nejlepší reklamou.

Zpočátku jsem začínala jako řadový makléř u několika realitních společností, také jsem si mohla vyzkoušet pohled z pozice ředitele společnosti a došla jsem k názoru, že nejlepší cesta je samostatnost. Dala jsem tak na názor mnoha mých klientů, u kterých mám velmi dobré jméno a kteří mi doporučovali cestu nezávislého realitního makléře. Vždy se snažím přemýšlet, čím novým k prodeji nebo pronájmu nemovitosti mohu přispět.

Mé výsledky práce hovoří za vše. Úspěšně a často v krátkém horizontu jsem mnoha lidem pomohla při prodeji či pronájmu jejich nemovitostí. Lidé, se kterými spolupracuji na mne oceňují nejvíce můj osobní, individuální přístup. Sama si řídím marketing a tak mohu lépe zajistit úspěšnost prodeje nebo pronájmu nemovitostí. Jsem realitní makléř a poradce, který umí prodávajícímu zajistit nejvyšší možnou cenu za jeho nemovitost. To samozřejmě platí i u pronájmu nemovitostí. K mým přednostem rovněž patří profesionální nafocení a zpracování nemovitosti.

Ráda Vás provedu všemi fázemi obchodní transakce od úvodní prohlídky nemovitosti, zajištění prezentace na realitních serverech, právního servisu renomované advokátní kanceláře, která se stará o kupní smlouvy, advokátní úschovy peněz v bance a rovněž dohlíží nad obchodní transakcí, která vede ke zdárnému cíli. Zajistím včasné předání potřebných dokumentů pro příslušný katastrální úřad. Pro své klienty zajistím zpracování přiznání daně z nabytých nemovitých věcí pro příslušný finanční úřad.  Pokud klient potřebuje, pomohu se zařízením financováním a samozřejmostí je předání nemovitosti.

Úspěšně také spolupracuji s českými nebo zahraničními společnostmi co se týká pronájmu rezidenčního bydlení, kancelářských a skladových prostor, rovněž pronájem obchodních prostor. Majitelé firem tak se mnou mohou vyřešit nejen otázku svého podnikání, ale velmi často možnosti bydlení pro ně nebo jejich zaměstnance.

Za dobu, kterou v realitách působím mám vytvořenou databázi mých investorů, kteří chtějí své finance uložit do nákupu nemovitostí. Mám databázi majitelů rezidenčního bydlení se kterými spolupracuji při pronájmech pro českou i zahraniční klientelu.

Aktivně spolupracuji při prodeji a pronájmu s dalšími realitními společnostmi, předáváme si nabídky a poptávky.

Pracuji v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. (a pozdějších dodatků) O ochraně osobních údajů. Dbám na svůj profesionální rozvoj a proto se pravidelně se účastním kurzů zaměřené  na oblasti pracovních postupů a standardů činnosti realitního makléře a kanceláře, prodejních technik, aktivit makléře, potřebných právních rámců realitní činnosti, tedy všeho souvisejícího s bezproblémových a úspěšným realitním obchodem.

Etický kodex Bc. Ivana Šimková, certifikovaná realitní makléřka

  1. Je loajální a vždy jedná vůči svým klientům, ostatním osobám na základě úcty a profesionální etiky. Vzhledem k nabytým mnoholetým zkušenostem poskytuje služby na vysoké úrovni a znalosti za účelem zajištění nejvyšší možné kvality poskytovaných služby v realitním světě.
  2. Dodržuje obecně závazné právní předpisy České republiky a sleduje jejich případné změny, které okamžitě přijímá
  3. Pravidelně se vzdělává sleduje realitní trh, aby kvalita poskytovaných služeb v oblasti realit byla vždy profesionální.
  4. Neposkytuje a nepodílí se na poskytování služeb nečestným a neprofesionálním způsobem.
  5. Vždy se vyhýbá nepravdám, úmyslnému zkreslování skutečností a informování zavádějícím způsobem. Při výkonu své podnikatelské činnosti v oblasti realit nesmí v žádném případě provozovat klamavé nebo podvodné praktiky.
  6. Třetím osobám přímo nebo nepřímo nabízí a neposkytuje plnění, které by směřovalo k získání neoprávněného prospěchu či výhody nebo které by mohlo být považováno za úplatek.
  7. Svým chováním nijak nepoškozuje své klienty, tím i dobrou pověst své realitní profese. V případě vzniku rozporů či nejasností ve vztahu k třetím osobám či k sobě navzájem hledá smírné řešení.